Terms of use

By accessing this web site, you are agreeing to be bound by these web site Terms and Conditions of Use, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this web site are protected by applicable copyright and trade mark law.

Permission is granted to temporarily download one copy of the materials (information or software) on TAM-EUROPE’s web site for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:

  • modify or copy the materials;
  • use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);
  • attempt to decompile or reverse engineer any software contained on TAM-EUROPE’s web site;
  • remove any copyright or other proprietary notations from the materials;
  • or transfer the materials to another person or “mirror” the materials on any other server.

This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by TAM-EUROPE at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

The materials on TAM-EUROPE’s web site are provided “as is”. TAM-EUROPE makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, TAM-EUROPE does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its Internet web site or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

In no event shall TAM-EUROPE or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption,) arising out of the use or inability to use the materials on TAM-EUROPE’s Internet site, even if TAM-EUROPE or a TAM-EUROPE authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

The materials appearing on TAM-EUROPE’s web site could include technical, typographical, or photographic errors. TAM-EUROPE does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. TAM-EUROPE may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. TAM-EUROPE does not, however, make any commitment to update the materials.

TAM-EUROPE has not reviewed all of the sites linked to its Internet web site and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by TAM-EUROPE of the site. Use of any such linked web site is at the user’s own risk.

TAM-EUROPE may revise these terms of use for its web site at any time without notice. By using this web site you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms and Conditions of Use.

Any claim relating to TAM-EUROPE’s web site shall be governed by the laws of the State of in Slovenia without regard to its conflict of law provisions.

General Terms and Conditions applicable to Use of a Web Site.

TAM-EUROPE – Technically Advanced Manufacturing
From the heart of Europe

Produced by Chris Wherry, Jure Niedorfer & Eva Jurca
With immense gratitude to:
Conductor and Composer: Simon Robinson
The Symphonic Orchestra of SNG Maribor, Slovenia

Direction: Chris Wherry, Jure Niedorfer
Production: The Mine
Cinematography: Jure Niedorfer, Tomaž Praunseis
Assistants: Jaka Tavš, Aljaž Sedovšek
Light technicians: Brane Lobnik, Gorazd Živko
Crane operator: Denis Del Bianchi
Editing, grading and animation: Rok Klančnik

Audio: Chris Wherry
Audio Post: Jeremy Lock, Twofour Productions

POLITIKA ZASEBNOSTI DRUŽBE TAM-EUROPE d.o.o.

 

Spoštovani uporabnik,

V družbi TAM-EUROPE d.o.o. se zavedamo pomena in pomembnosti varstva osebnih podatkov, ki nam jih zaupate, zato vaše osebne podatke skrbno varujemo in upravljamo.

Ta politika zasebnosti se nanaša na obdelavo osebnih podatkov v naši družbi ter seznanja stranke družbe in obiskovalce spletnih strani družbe z nameni obdelave, vrstami osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, pravicami, ki jih zagotavljamo in temelji obdelave osebnih podatkov.

Družba izvaja obdelavo osebnih podatkov v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Podatki o upravljavcu in kontaktni podatki

Upravljavec osebnih podatkov je družba TAM-EUROPE, Razvoj in proizvodnja gospodarskih vozil, d.o.o., Cesta k Tamu 33, 2000 Maribor, telefon +386 2 621 78 00, faks: +386 2 621 78 15.

Vaša vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko pošljete na zgoraj navedeni naslov ali na elektronski naslov info@tam-durabus.eu.

Družba ne obdeluje takih vrst osebnih podatkov ter v takšnem obsegu, da bi bilo potrebno imenovanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke družba obdeluje le na podlagi zakonite podlage (privolitev, zakonska obveznost, obstoj zakonitega interesa in sklenitev oz. izvajanje pogodbe).

Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo, pravna podlaga za njihovo obdelavo in roki hrambe

Vaše osebne podatke zbiramo oz. obdelujemo le, če je to nujno potrebno. Osebne podatke obdelujemo v skladu za namenom, za katerega ste nam jih posredovali in jih ne uporabljamo za drug namen.

Obiskovalcem spletne strani omogočamo vzpostavitev stika (postavljanje vprašanj, povpraševanja ipd.) preko spletnega kontaktnega obrazca. Za ta namen potrebujemo vaš elektronski naslov.

V primeru pošiljanja povpraševanj oz. ponudb se obdelujejo podatki, ki nam jih pošljete (ime, priimek, elektronski naslov ipd.). Osebne podatke potrebujemo, da vam lažje podamo odgovor oz. ponudbo na vaše povpraševanje oz. za izvedbo naročene storitve.

Zaradi varovanja ljudi in premoženja na določenih lokacijah, ki so ustrezno označena, izvajamo videonadzor (vključno z izvajanjem spremljanja dogajanja v živo, kadar je to nujno potrebno).

Zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja spletne strani se uporabljajo piškotki. Piškotki so majhne datoteke, ki se shranijo na vašem nosilcu podatkov in v katerih so shranjene določene nastavitve ter podatki za izmenjavo z našim sistemom preko vašega brskalnika. Podrobne informacije o uporabi piškotkov si lahko preberete v politiki uporabe piškotkov, dostopni na spletni strani družbe.

Družba sodeluje le s preverjenimi pogodbenimi obdelovalci, ki zagotavljajo ustrezno varnost vaših osebnih podatkov z zagotavljanjem ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov ter vaše osebne podatke obdelujejo v skladu z veljavno zakonodajo.

Podatki se hranijo tako dolgo, kot je to nujno potrebno oz. v skladu z veljavno zakonodajo.

Varnost obdelave osebnih podatkov

Upravljavec si vsakodnevno prizadeva za zagotavljanje ustrezne varnosti obdelave osebnih podatkov, zato nenehno posodablja in dograjuje varnostne sisteme za zagotavljanje varne obdelave osebnih podatkov. Vaši osebni podatki so ves čas obdelave zaščiteni pred izgubo, uničenjem, neupravičenim vpogledom in dostopom s strani nepooblaščenih oseb.

Pošiljanje podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije

Vaših osebnih podatkov družba ne pošilja v tretje države ali mednarodne organizacije.

Pravice posameznika glede obdelave osebnih podatkov

V skladu z veljavno zakonodajo imate pravico do preklica privolitve (v primeru obdelave na podlagi privolitve), pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do popravka podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do izbrisa podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov.

Pravica do preklica privolitve

V primeru, da ste kot posameznik privolili v obdelavo osebnih podatkov za enega ali več namenov obdelave osebnih podatkov, imate kadar koli pravico preklicati svojo privolitev. Upravljavec bo po prejemu preklica vaše privolitve v enega ali več namenov obdelave, vaše osebne podatke nemudoma prenehal obdelovati v ta namen. Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica.

Pravica dostopa do osebnih podatkov

Od upravljavca imate pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, ter dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami.

Pravica do popravka netočnih osebnih podatkov

Kadar koli imate pravico zahtevati, da upravljavec popravi oz. dopolni netočne oz. pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami. Upravljavec vas bo o popravku vaših osebnih podatkov brez odlašanja obvestil.

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da omeji obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«)

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami. V primeru izbrisa osebnih podatkov na podlagi vaše zahteve vas bo upravljavec o izbrisu obvestil.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da se osebni podatki, ki jih upravljavec obdeluje v zvezi z vami, neposredno prenesejo od upravljavca k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.

Pravica do ugovora

Poleg pravice do preklica privolitve lahko v primeru uporabe vaših osebnih podatkov za namene obveščanja oz. neposrednega trženja kadarkoli pisno zahtevate prenehanje uporabe vaših podatkov v ta namen. V primeru ugovora obdelavi za namene trženja, bo upravljavec osebne podatke v namen trženja in obveščanja nemudoma prenehal obdelovati.

Uveljavljanje pravic

Vse navedene pravice lahko uveljavljate na podlagi zahteve, ki jo  pošljete na zgoraj navedeni (elektronski) naslov.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Če menite, da so vaše pravice kršene, se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu, ki je Informacijski pooblaščenec, in sicer na naslov Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija (telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

Veljavnost politike

Vsaka sprememba te politike zasebnosti bo objavljena na tej spletni strani. Veljavna je na tem mestu objavljena aktualna različica politike zasebnosti.

 

Verzija z dne 15.2.2023